Çarşamba, Nisan 07, 2010

MERYEM ANA | Belgesel izleMERYEM ANA Meryem annesi tarafından daha doğmadan erkek olacağı varsayımı ile Süleyman Mabedi'ne (Beyt-i Makdis) adanmıştı.Hristiyan azizler ve yortu takvimine göre Meryem'in annesinin adının İbranice karşılığı Hanna/Anna ve babasının adı Joachim'dir. Kız doğmasına rağmen o zamanlar bir erkek adı olan Meryem adı verildi. Hayatı boyunca Filistin topraklarında yaşadı. Zekeriya peygamber'in himayesinde Kudüs Mabedi'nde büyüdü. Beytlehem'de babasız olduğuna inanılan çocuğu İsa'yı dünyaya getirdi. Bu doğum nedeniyle Yahudi toplumunun saldırılarına uğradı. Bir Hıristiyan inanışına göre, Meryem bu saldırılar üzerine Türkiye'deki Efes antik kentine göç etmiştır. Yine bazı Hıristiyan din adamları, Meryemin kayıp mezarının o dönemdeki adı selefkos olan Silifkede olduğuna yine kuzeni olan hagia teqla ile gömüldüne rivayet ederler. Bugün hagia teqla kilisesi ve evi kutsal sayılmaktadır. Papa 9. benedich, 1803 yılında bu evi hac mekanı ilan etmiştir. Hıristiyan dünyasında Meryem'in kilise hayatındaki konumu mezhepsel olarak bazı bölünmelere yol açmıştır.Katolik kilisesi,Meryem'in bekaretinin ölene kadar muhafaza edildiğine ve öldüğünde bedeniyle beraber cennete çekildiğine inanmaktadır,Protestanlar ise Günahsız Doğum 'a itikat etmekle beraber,Meryem'in ebedi bekaretini ve göğe çıkışını İncilsel hiçbir dayanağı bulunmadığı nedeniyle reddederler. Yeni Ahit'te Meryem hakkında en çok bilgi verilen bölüm, Luka İncili'dir. İslam kaynaklarına ve Kuran'a göre Meryem Melekler: "Ey Meryem! Allah seni seçti, arıttı ve dünyaların kadınlarına seni üstün tuttu." (3:42) Kur'an'da Meryem, adı doğrudan telaffuz edilen tek kadındır ve pek çok kez anılmaktadır. 19. Sure "Meryem" adını taşımaktadır. Meryem'in ailesi, Al-i İmran, bir başka Sureye isim vermiştir. Ayrıca Meryem'in çok önemli bir kişi olduğuna ilişkin pek çok ayet bulunmaktadır. Örneğin: Meryemoğlu'nu da, annesini de belge kıldık. Her ikisini de pınarı bulunan, oturulabilen bir tepeye yerleştirdik.(23:50). Burada Meryem, İsa ile birlikte Allah'ın varlığının bir işareti olarak gösterilmiştir. Ayrıca dinbilimsel açıdan tepe (veya dağ) ruhsal arınmışlığı ve Allah'a yakınlığı simgeler. Pınar da yine Meryem'e verilen önemin bir işareti olup, dini metinlerde cennet, huzur, arınmışlık kavramlarıyla bağlantılı olarak kullanılır. Kur'an'a göre, Meryem, İmran'ın kızıdır. Meryem'e İsa'yı doğuracağı Cebrail tarafından müjdelenmiştir. Doğum insanlardan uzakta, bir hurma ağacının altında gerçekleşir. İsa'nın bir babası olmadığından Meryem utanç içindedir. Ancak ilahi bir ses, kendisine üzülmemesini, doğacak çocuğun şerefli kılındığını söyler. Meryem, bebekle birlikte topluluğun arasında döndüğünde, iffetsizlikle suçlanır. Meryem, iffetli olduğuna kanıt olarak bebeği gösterir. Bebek İsa konuşarak Allah'ın kendisini peygamber yaptığını, annesine iyi davranmayı öğütlediğini söyler. (Meryem Suresi, 19:16-34) Bu bilgiler Luka İncili ile paralellik göstermektedir. Al-i İmran Suresine göre "Rabbi o kızı beğenerek onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi..." (3:37). Bu surede Meryem'in, Yahya peygamber'in babası olan Zekeriya'nın korumacılığında büyüdüğü anlatılır. Zekeriya, Meryem'in bulunduğu mabede her girişinde, yanında bir miktar yiyecek bulur. Bu yiyeceğin kaynağını sorduğunda Meryem, "'Bu Allah'ın katındandır' cevabını verirdi. Çünkü, Allah dilediğini düşünülmeyen yerden hesapsızca rızıklandırır." (3:37). Yine bu surede, melekler Meryem'e şu şekilde hitap ederler: "Ey Meryem! Allah seni seçti, arıttı ve dünyaların kadınlarına seni üstün tuttu." (3:42) 

 
Technorati Etiketleri: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Patlat ahkam durma !
*İsimsiz yorum bırakmamaya özen gösterin ! / Bazı HTML etiketlerini kullanabilirsiniz. Yorumlarınız onaylandıkdan sonra yayınlanır.